Deltagelse i International Konkurrence

Nordhavnens nye Tiny Church har Treenigheden, som det gennemgående tema. Treenigheden er central i trosbekendelsen og den længste periode i kirkeåret, Trinitatis. Treenigheden er det store paradoks i kristendommen, nemlig at Gud på en gang er tre og én, og langt større end vi kan forstå. Temaet fremgår tydeligt i kirkens design: Tre bygninger, en kirkesal med tre sider, tre funktionsmøbler til kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

Gud er tre og én – Mark kap. 1,9-11,  Matt kap. 28,16-20, Joh kap. 1,1 & 14

Det samlede kirkekompleks fordeler sig på tre adskilte og fritstående bygninger: En kirkesal med vindfang/våbenhus, en mindre toiletbygning og en lille depotbygning, der inddækker indtaget for kirkens varmesystem og hvorfra der kan ringes til Gudstjeneste og andre kirkelige handlinger.

Kirkerummet fremstår som en trekant med afskårne hjørner, der tjener som rummets adgangsveje og lysindfald. Kirkens tre åbninger består af dobbelte glasdøre og faste glaspartier, hvis indfatninger danner et kors. Et af hjørnerne knytter an til et vindfang, der er kirkens primære indgang. 

Kirkerummet er retningsløst, men anlagt så et af lysindfaldene vender mod øst. Denne planløsning lægger op til at udfolde og opleve de kirkelige handlinger på nye måder. Kirkegængerne vil i højere grad være vendt mod hinanden, og præsten vil i mindre grad stå overfor et “publikum”, men bliver en del af kredsen og fællesskabet. Kirkerummet er skabt, så det kan danne ramme om alle slags kirkelige handlinger, både på nyskabende og mere velkendt vis.

I hver af kirkerummets tre vægge findes et indbygget funktionsmøbel. Et udgør alter og sakristi, det næste rummer køkkenet og det sidste er til opbevaring. Der vil være tolv flytbare bænke i kirkerummet, der let kan sættes op ad væggene, når gulvet ønskes friholdt. På de tolv faste kirkebænke er der plads til 24 personer. Der kan suppleres med 30 stole. Disse står stablet i opbevaringsmøblet, når de ikke bruges..   

Indvendig fremstår kirkens loft og alle lodrette overflader i knastfri, lys finér for at danne en varm og omsluttende helhed. Gulvet er af lyst olierede fyrreplanker, der føjer sig til materialiteten, og reflekterer det indfaldende lys.

Udvendig er kirken og småbygningerne afsluttet med en lodret, rødmalet bræddebeklædning. Dette træk er velkendt fra kystnært byggeri. Rød er også gennemgående i mange af områdets småhuse og plankeværk. Beklædningens rytme i kirkens lange, ubrudte ydersider taler også sammen med stedets mange shipping-containere. Som det også ses i området, lukkes de tre bygningers tage med sort tagpap.

På alle kirkebygningens ydersider er der bænke, som inviterer til ophold ved kirken også når der ikke er aktiviteter indenfor. Bænkene er overdækket af et stort tagudhæng, der giver ly og skygge.