Lejlighedsombygning i Wildersgade

Tegnestuen udarbejder forprojekt til ombygning i Wildersgade. Projektet omfatter rumforbedringer, lovliggørelse af ophold på eksisterende tørreloft samt myndighedsandrag og kommunikation med fredningsmyndighederne.