Bibliotektstårn i Palermo

Ideen om et bibliotekstårn i Ballaroområdet i Palermo blev til under en studietur til byen i 2007. Området er, ligesom resten af byen, meget forfaldent og endnu ikke genopbygget efter luftbombardementerne under 2. verdenskrig. Bygningerne hvor tårnet opføres er karakteriseret ved spredte, skrå murvinger der virker som nødtørftige sikringer af de vakkelvorme huse. Det skrå motiv gav anledning til idéen om en opadstræbende og vertikal struktur.

Funktionen bliver et bibliotekstårn for islamisk, teologisk litteratur med henblik på servicering og uddannelse af byens store muslimske befolkning. Bygningen er tænkt som en reaktualisering af byens arabiske islæt og dets tusindårige perspektiv i Palermo. Tårnet har klare referencer til mellemøstens Zigurath´er.

Opmålingstegniger af ruinsammenstillingen, der danner base for tårnet
Skitsemodel af ruin og kontekst

 

Isometrisk opmålingstegning

 

Modelforsøg med tårn og ruin