Bænk til Vesterbros gader

Konkurrenceforslagets første del med forslag til bænkenes placering i Istedgade
Konkurrenceforslaget anden del med tekniske beskrivelser