Steinbrückes Prospekt

Proktet Bygger på tegninger og idéer af Johann Vigilius Steinbrugge 1762-1831.

Ved tegnestuens etablering i det gale penge- og arkitekturår 2008 blev der indkøbt et ældre tegningsmøbel der viste sig at indeholde en række tegninger fra årene 1808-1809. Tegningerne beskriver et samlet prospekt for det vi idag kender som Kvæsthusbroen. Johann Vigilius Steinbrugge var ansat ved Staden Københavns Magistraturs depardement for Befæstning. Det var i denne egenskab at Johann Vigilius Steinbrugge skabte projektet, som indebar en løsning for nærforsvaret af inderhavnen gennem etableringen af et moderne “drejebatteri” og et kvarter for en stående styrke på omkring 1500 mand infanteri. Anlægget indeholdt desuden morteren kaldet “Hammeren” der kunne ramme enhver lokalitet i byen i tilfæde af fjendlige styrkers gennembrud af byen volde.

Projektets afset var på kongens ordre, for enhver pris, fremover at undgå den ydmygelse som København led i 1807.je