Udvidelse i Allerød

Status: Opført

Oprindelige forhold fra arkivmateriale
Model af eksisterende forhold efter opmålinger og digitalisering af arkivtegninger.
Situationsplan med bearbejdningsområdet markeret med rødt.
Tegninger, eksisterende forhold.

Tegninger, kommende forhold.
Rendering, kommende forhold.