Scenen er sat på Frederiksberg

De indledende undersøgelser er ved at være på plads i forbindelse med sommerens projekt på Frederiksberg. Arbejdsområdet er opmålt og registreret og konteksten er fastlagt i 3d; således kan den kreative fase begunde og til at starte med fokuserer vi på en løsning for sydfacaden indeholdende: Stor kvist og tagaltan i valmen, stor vinterhave med balkon på taget og en terrasse med trapper ned til haven.En nøjagtig kontekstanalyse er et vigtigt værktøj i et projekt som dette.Opmålingstegning af sydfacaden med og uden eksisterende vinterhave, terrasseplatform og trapper.

 

Husets grund støder mod syd op til et højt etagebyggeri og derfor skal skyggevirkningerne undersøges nøje i.f.m. de løsninger der skal afprøves i den kommende projektfase.