Tilbygning på Dybekær i Husum

Terrænbearbejdning og klargøring af byggefeltet
Orindelige forhold, fra arkivmateriale