Lejlighedsombygning i Wildersgade

Foto mod gården i Wildersgade

Tegnestuen udarbejder forprojekt til ombygning i Wildersgade. Projektet omfatter rumforbedringer, lovliggørelse af ophold på eksisterende tørreloft samt myndighedsandrag og kommunikation med fredningsmyndighederne.

 

Tegninger til forprojekt på baggrund af opmålinger og arkivmateriale