Inddækning af Jellingstenene

Visualisering med inddækningsvolumenet.

Opgaven med at få Jellingstenene bragt under tag er en både spændende og kompleks udfordring. Kompleks fordi vi her har at gøre med et tiltag, som i udgangspunktet slet ikke er ønsket, men nødvendigt.
Spørgsmålet om, hvorvidt der skal bygges til kirken, eller om der er tale om en fritstående overdækning er løsningen, er ligeledes et afgørende og vanskeligt spørgsmål.

Vi har valgt, at stenene inddækkes i et selvstændigt, fritstående konstrukt. Det har vi valgt, idet vi mener, at en indlemning i kirken via en tilbygning vil svække stenenes selvstændige signifikans og fortælling.
Stenene beretter om en afgørende overgang i vores/Danmarks historie, og den hedenske dimension, der præger hele monumentområdet, vil blive sløret, hvis stenene underlægges kirken. Det vil efter vores opfattelse være problematisk at “stille stenene ind i kirken”.
Vores forslag er ikke en bygning i gængs forstand, men og er heller ikke at betragte som en montre for stenene. Konstruktets volumen gør det til et stykke arkitektur – et hus til stenene.

Principdiagram, skitse og skitsemodel.

Vi har forsøgt at gøre et simpelt nedslag, der som det første primære skal kunne udfylde sin funktion. Det er vores overbevisning at Vores forslag vil både kunne rumme og funktionere med den teknik, der er nødvendig for at kunne opretholde et kontrolleret klima omkring stenene.

Ideen til Vores forslagsstillelse tager sit udgangspunkt i de store linjer i monumentområdet. Relationen mellem de to gravhøje og Kongernes Jelling indskriver sig i et triangulært planforhold. Relationen mellem den store og den lille runesten lægger også op til at kunne lade sig indpasse i et sådant forhold med den lille runestens placering ved spidsen af den flade trekant, der udgør den store runestens grundform. Vi tog derfor vores primære udgangspunkt i trekanten. Trekanten blev er derfor vores primære udgangspunkt. Næste skridt i processen blev var at tilvirke den trekantede pyramideform arkitektonisk, praktisk og teknisk. Formgivningen blev er styret af dels at mime linjer og vinkler i kirkens tag samt at forme sig efter stenene. Således har vi valgt valgte vi i et lodret snit at hugge et hjørne af pyramiden, hvor den lille runesten står, for at tilpasse den del af konstruktet til netop denne sten. Ligeledes er de dele, der huser den store sten, i høj grad kendetegnet af ved det oprindelige trekantsmotiv og lægger sig således til den store stens grundform. Den samlede form formidler på denne måde både stenenes signatur og en antydet korrespondance til kirken.
Stenenes placering forbliver for den store runestens vedkommende uændret. Dette er meget vigtigt for den samlede opfattelse af hele monumentområdet, idet den store runesten står præcist placeret midt mellem de to gravhøje.

Det store billede.

Stenenes placering er afgørende for den samlede opfattelse af hele monumentområdet med den store runesten præcist placeret mellem de to gravhøje; der skal den blive stående. Derimod er det påvist at den lille runesten tidligere har været flyttet. Med denne præcedens i ryggen har vi valgt at flytte den lille sten nærmede på den store. Det beskyttende konstrukt kan på den måde holdes i et for stedet mere rimeligt størrelsesforhold.

Situationsplan.
Teknisk snit.
Opstalt af inddækningsvolumenet.


Sted Jelling / Bygherre Kulturarvstyrelsen / Team Filip Juhl & Claes Amtorp / Status Afsluttet