Ydelser og Priser ved Byggeri

Forprojekt &  Designfase 
I denne fase indsamles al relevant data til det forestående projekt og de eksisterende forhold fastslås, således at der arbejdes videre på en konkret og opdateret baggrund.
Pris. 12.000-35.000 kr. afhængig af projektets størrelse.
NB: Det kan være nødvendigt for denne fase at foretage en opmåling og/eller fotoregistrering. Dette arbejde udføres og afregnes på timebasis. Timepris: 950 kr.

 

Myndighedsprojekt
Et myndighedsprojekt vil generelt kunne udarbejdes på yderligere ca. 18-20 timer for en til- og ombygning og yderligere ca. 30-40 timer for et enfamiliehus.

Ca. pris tilbygning/ombygning 15.000 kr. ekskl. moms
Ca. pris enfamiliehus 22.000 kr. ekskl. moms.

-Uddybning af myndighedsprojekt:
Omfang af typisk tegningsmateriale:
Situationsplan, plantegning, redegørelse for kloakforhold, facadetegninger og snittegning med overordnet redegørelse for materialevalg.
udover udarbejdelse af tegninger undersøges følgende forhold:
-Bebyggelsesregulerende regler i Bygningsreglementet.
-Evt. krav i lokalplan.
-Evt. krav i tinglyste servitutter gældende for matriklen.

 

Hovedprojekt
For at kunne udføre byggearbejdet skal der laves detailtegninger der kan bygges præcist efter og findes håndværkere der kan give tilbud.
Detailprojekt, tilhørende håndværkerdialog samt hjælp til kontrahering vil erfaringsmæssig kunne udføres for ca. 40 timer for til- og ombygninger og ca. 70 timer for et enfamiliehus.

Ca. pris tilbygning/ombygning 20.000 kr. ekskl. moms
Ca. pris enfamiliehus 35.000 kr. ekskl. moms.

-Uddybning af detailprojekt:
Omfang af typisk projektmateriale:
snittegninger med konstruktionsbeskrivelser og højdekoter, fundamentsplan, detaljetegninger af vigtige knudepunkter, el-plan, varmetabsberegning eller energirammeberegning.
skiftlig arbejdsbeskrivelse af projektet med fællesbetingelser for de bydende samt tilbudsliste, beskrivelsen opdeles i fagområder som tømrer, murer osv. og
beskriver her indgående hvad der skal laves indenfor hver faggruppe.
ofte skal der tilkobles en ingeniør som kan beregne bærende konstruktioner, vindafstivning og forankring (via samarbejde med eksterne ingeniører og ikke indeholdt i pris).
Ved enkle tilbygninger i en etage og med fladt loft kan ingeniør beregninger ofte undværes.

 

Byggestyring
Der tilbydes byggestyring, hvor bygherrens interesser varetages og hvor byggeriet eftergås for fejl og mangler. Byggestyringen indbefatter orientering af og dialog med udførende håndværkere samt afholdelse af byggemøder. Byggestyring afregnes på timebasis.

Timepris: 950 kr. ekskl. moms.

NB: Al øvrig sagsbehandling, kommunikation, korrespondence og rådgivning afregnes efter ovenstående timepris.